Traject op maat

Elk traject start met een oriënterend gesprek en/of een intakegesprek.

Zo ontstaat helderheid t.a.v. de hulpvraag, het doel en het passende aanbod.

Hierna stel ik een coachplan/offerte op met:

 • Aanleiding en doel van de opdrachtgever
 • Inhoud en werkwijze
 • Aantal sessies
 • Frequentie en wijze van terugkoppeling (indien van toepassing)
 • Kosten voor traject of aantal sessies
 • Een individuele (wandel)coachsessie duurt 1 tot 1 ½ uur.
 • Tussentijdse opdrachten, voor thuis of organisatie, zorgen voor verdieping.
 • De locatie voor de (wandel)coaching sessies wordt in overleg bepaald.

De hoeveelheid sessies per fase is afhankelijk van de hulpvraag.

Een individueel (wandel)coachtraject neemt meestal tussen de 6 tot 16 (chronische stress of burn-out) sessies in beslag.Ik ga uit van ieders kracht en kwaliteiten en maak gebruik van bewezen effectieve methoden.Wat aan bod komt, bepalen wij in overleg.

    Het resultaat van het traject op maat:
 • Met liefde en plezier naar je werk
 • Eigenaarschap en groei
 • (Herstel) vertrouwen in jezelf, collega’s, team, organisatie
 • Waardering voor jezelf, collega’s, team, organisatie
 • Samen (nog) beter onderwijs, opvang of zorg verlenen
 • Bewustwording en inzichten
 • De juiste dingen vastpakken
 • Durven loslaten wat niet meer werkt, er toe doet
 • Kracht en kwaliteiten in beeld
 • Goed zicht op (persoonlijke) ontwikkelpunten en er (samen) mee aan de slag
 • Nieuwe uitdagingen aan durven gaan en oplossingen zien.
 • Meer rust, ruimte en balans

Wat mag je verwachten?

Een kennismakingsgesprek en een op maat gemaakt coach- en/of adviestraject, waarbij je hulpvraag en doelen helder en in samenspraak worden geformuleerd. 

Opdrachten van werkgevers:                                                                                                                                                                                                                      Een adviestraject start met een kennismaking en het vastleggen van een specifieke onderzoeksvraag. Er volgt een breed schoolonderzoek, dat bestaat uit diverse observaties, interview schoolleiding, teamleden, ouders, leerlingen. Na analyse volgt een mondelinge en schriftelijke adviesrapportage aan de opdrachtgever. 

Individuele begeleidingstrajecten, zoals funtioneringstrajecten voor leidinggevenden en managementteamleden starten met een kennismakingsgesprek en driehoeksgesprek met opdrachtgever en coachee, waarin verwachtingen en afspraken worden vastgelegd. De coachee formuleert de hulpvraag in samenhang met de functioneringseisen en verwachtingen van de werkgever.