Werkgever

Als werkgever wilt u een sterke organisatie zijn met een positieve sfeer en gedeelde waarden. Medewerkers komen bij u goed tot hun recht, zetten hun kwaliteiten en kracht optimaal in en gaan met plezier naar hun werk. Uw medewerkers vormen samen een professioneel complementair team dat samen met u goed onderwijs, opvang of zorg verleent.

Helaas zijn er jaarlijks medewerkers, afdelingen die uit balans en hun kracht raken. Meestal hebben zowel persoonlijke als werk gerelateerde factoren deze situatie beïnvloed. Als (wandel)coach en adviseur kan ik hier een cruciale steun in de rug bieden. U heeft aan het einde van het traject helder zicht op kansen en mogelijkheden voor uw organisatie en voor de medewerker(s) zelf.

Het aanbod

Mijn bijdrage aan uw organisatie kan bestaan uit:

Preventieve en curatieve individuele (wandel)coaching en/of teamcoaching

Wat mag je verwachten?

Een kennismakingsgesprek en een op maat gemaakt coach- en/of adviestraject, waarbij je hulpvraag en doelen helder en in samenspraak worden geformuleerd. 

Opdrachten van werkgevers:                                                                                                                                                                                                                      Een adviestraject start met een kennismaking en het vastleggen van een specifieke onderzoeksvraag. Er volgt een breed schoolonderzoek, dat bestaat uit diverse observaties, interview schoolleiding, teamleden, ouders, leerlingen. Na analyse volgt een mondelinge en schriftelijke adviesrapportage aan de opdrachtgever. 

Individuele begeleidingstrajecten, zoals funtioneringstrajecten voor leidinggevenden en managementteamleden starten met een kennismakingsgesprek en driehoeksgesprek met opdrachtgever en coachee, waarin verwachtingen en afspraken worden vastgelegd. De coachee formuleert de hulpvraag in samenhang met de functioneringseisen en verwachtingen van de werkgever.